Systém INOUTIC PRESTIGE

 • Stavebná hľbka: 76 mm
 • Počet komôr: 6
 • Dorazové i stredové tesnenie (možnosť provedenia s i bez stredového tesnenia)
 • Euro drážka pre kovanie, osová vzdialenosť 13mm - vysoká bezpečnost proti vlámaniu
 • Tepelná izolacia: Uf = 1,1 W/m2K; Uf = 0,9 W/m2K so špeciálnoui zoláciou INOUTIC
 • Zvuková izolácia: Rw až 49 dB, podľa typu zabudovaného skla
 • Systém Prestige spĺňa požiadavky normy ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov a vynikajúca zvuková izolácia
 • Elegantný design, k dispozicii je rovné krídlo a dve varianty predsadeného krídla- zaoblené a hranaté
 • Široká škála doplnkových profilov, umožňujúce akékoľvek konštrukčné i designové riešenie projektu
 • Varianta s vypenenými komorami: Uf 0,9 W(m2.k)
 • Varianta s hliníkovým opláštením: vysoká životnosť (ako u hlinníkových profilov)